Nasze usługi

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
w zakresie rachunkowości i podatków

Biuro rachunkowe MRfinanse sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem księgowości oraz obługą kadrowo-płacową firm i przedsiębiorstw.

Oferujemy takie usługi, jak:

Prowadzenie ewidencji księgowej – wprowadzamy wpisy księgowe dotyczące przychodów i kosztów firmy, prowadzimy rejestr faktur i dokumentów księgowych oraz sporządzamy bilanse i rachunki zysków i strat.

Sporządzanie deklaracji podatkowych – przygotowujemy deklaracje podatkowe i rozliczamy podatki związane z działalnością firmy, takie jak podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek od nieruchomości.

Sporządzanie sprawozdań o korzystaniu ze środowiska – przygotowujemy sprawozdania dla urzędów marszałkowskich o korzystaniu ze środowiska.

Obsługa kadrowa i płacowa – zajmujemy się również sporządzaniem list płac pracowników oraz rozliczeniami z ZUS i urzędem skarbowym.

Reprezentacja przed urzędami skarbowymi i ZUS – prowadzimy sprawy klientów nie tylko w przypadku kontroli, lecz także w bieżących sprawach.

Mamy licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (certyfikaty księgowe nr 2230/2003 i nr 62620/2013) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Korzystamy z licencjonowanego oprogramowania Comarch Optima.

Prowadzimy księgi i ewidencje:

księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencje podatku od towarów i usług (VAT), ewidencje środków trwałych, wyposażenia

Prowadzimy:

dokumentację kadrowo-płacową, rozliczenia pracowników i właścicieli z ZUS

Sporządzamy:

pisma do organów podatkowych i ZUS, sprawozdania do GUS i innych instytucji państwowych, wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, comiesięczne rozliczenia z PFRON, roczne deklaracje podatkowe PIT

Doradztwo gospodarcze:

pomoc przy zakładaniu działalności, gospodarczej i spółek prawa handlowego, reprezentujemy klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS

Wszystkie świadczone przez nas usługi mają na celu zapewnienie klientom biura rachunkowego rzetelnej i kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej