Polityka prywatności

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
w zakresie rachunkowości i podatków

I. Informacje o administratorze danych osobowych

Biuro Rachunkowe MRfinanse sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Jasnogórska 61/65 lok. 34, jest administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów i kontrahentów.

II. Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

  1. Wykonanie obowiązków prawnych:

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,

– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,

– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO.

Okres: czas wynikający z przepisów.

2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3. Nasz prawnie uzasadniony interes:

– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),

–  tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

III. Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

  1. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,
    rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.
  2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
  3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
  4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
  5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych należności.
  6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe, ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas naszych należności i roszczeń.
  7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

– dostęp do danych,

– sprostowanie i poprawienie danych,

– ograniczenie przetwarzania danych,

– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,

– przeniesienie danych,

– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,

– wniesienie sprzeciwu.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

Prowadzimy księgi i ewidencje:

księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencje podatku od towarów i usług (VAT), ewidencje środków trwałych, wyposażenia

Prowadzimy:

dokumentację kadrowo-płacową, rozliczenia pracowników i właścicieli z ZUS

Sporządzamy:

pisma do organów podatkowych i ZUS, sprawozdania do GUS i innych instytucji państwowych, wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, comiesięczne rozliczenia z PFRON, roczne deklaracje podatkowe PIT

Doradztwo gospodarcze:

pomoc przy zakładaniu działalności, gospodarczej i spółek prawa handlowego, reprezentujemy klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS

Wszystkie świadczone przez nas usługi mają na celu zapewnienie klientom biura rachunkowego rzetelnej i kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej